Mandible articulate, Înțelesul "mandible" în dicționarul Engleză


Corpul mandibulei[ modificare modificare sursă ] Mandibula vedere laterală dreapta Corpul mandibulei Corpus mandibulae este porțiunea orizontală a mandibulei ce se extinde posterior până la unghiul mandibulei, este concav înapoi având forma de potcoavă sau forma unui "U".

Are două porțiuni: una inferioară, mai compactă - baza mandibulei Basis mandibulae - și alta superioară, care poartă dinții - porțiunea alveolară Pars alveolaris.

FRACTURILE MANDIBULARE

Limita dintre cele două porțiuni se prezintă ca o strangulare a corpului. Unii autori consideră baza mandibulei ca fiind marginea inferioară a corpului.

reparație articulară pentru poliartrită

Corpul mandibulei are două fețe - una externă anterioară și alta internă posterioară - și două margini - una inferioară, și articulații din țigări superioară, pe marginea superioară arcada alveolară inferioară se află dinții mandibulari.

Fața externă[ modificare modificare sursă ] Fața externă sau fața anterioară are pe linia mediană o creastă verticală puțin proeminentă - simfiza mentonieră Symphysis mandibulaecare este locul de fuziune a celor două jumătăți din care se formează mandibula, este fibrocartilaginoasă la făt și se osifică în primul an de viață.

Traducerea «lower jaw» în 25 de limbi

Simfiza mentonieră se continuă în jos printr-o proeminență triunghiulară, cu baza în jos, - protuberanța mentonieră Protuberantia mentaliscare este caracteristică speciei umane. Lateral de simfiza mentală, sub dinții incisivi și deasupra protuberanței mentoniere se află o depresiune - foseta mentonieră numită și foseta mentală sau foseta incisivă - pe ea se inserează mușchiul mentonier mental Musculus mentalis.

www osteoporóza cz

Lateral de protuberanța mentonieră se află câte un mic tubercul mentonier Tuberculum mentale. Protuberanța mentonieră și tubercul mentonier formează baza osoasă a mentonului bărbiei. Pe protuberanța mentonieră se află două puncte craniometrice: gnation Gnathion care reprezintă punctul cel mai inferior al liniei mediane a mandibulei și pogonion Pogonion care este punctul median cel mai anterior a protuberanței mentale în plan sagital.

tratamentul articulațiilor mâinilor la vârstnici

Lateral de protuberanța mentonieră mandible articulate jumătatea înălțimii corpului mandibulei, sub premolarul al doilea, se află un orificiu rotund - gaura mentonieră Foramen mentale - prin care trece mănunchiul vasculo-nervos mentonier: ramura mentonieră a arterei alveolare inferioare Ramus mentalis arteriae alveolaris inferiorisvena mentonieră Vena mentalis și nervul mentonier Nervus mentalis.

Gaura mentonieră reprezintă orificiul anterior al canalului mandibular.

Apasă pentru a vedea definiția originală «mandible» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română.

De la tuberculul mentonier, sub gaura mentonieră pornește, în sus și înapoi, o creastă - linia oblică Linea obliqua - care se termină pe marginea anterioară a ramurii mandibulei. Pe linia oblică se inserează unii mușchi pieloși: anterior se inserează mușchiul coborâtor al buzei inferioare Musculus tratamentul slab al articulațiilor ligamentare labii inferiorisiar posterior și sub această inserție se inserează mușchiul coborâtor al unghiului gurii Musculus depressor anguli oris.

Sub linia oblică, în apropierea marginii inferioare sau pe partea externa a acesteia, se inserează pielosul gâtului Musculus platysma.

bila biliară pentru bolile articulare

Fața internă[ modificare modificare sursă ] Fața internă sau fața posterioară prezintă pe linia mediană lângă marginea inferioară patru mici proeminențe osoase: două superioare numite spina mentonieră superioară Spina mentalis superior sau spina geni superioară Spina geni superior și două inferioare numite spina mentonieră inferioară Spina mentalis inferior sau spina geni inferioară Spina geni inferior.

Pe spina mentonieră superioară se inseră mușchiul genioglos Musculus genioglossusiar pe spina mentonieră inferioară mușchiul geniohioidian Musculus geniohyoideus.

Traducerea «mandible» în 25 de limbi

Spinele mentoniere uneori fuzionează formând o proeminență unică, sau pot lipsi. Deasupra spinelor mentoniere adesea se află gaura linguală mandible articulate Foramen linguale ce duce într-un canal ce mandible articulate mandibula mandible articulate care conține o ramură a arterei linguale Arteria lingualis.

durerea de șold dispărută după naștere

Pe fața internă a corpului mandibulei se află o creastă oblică - linia milohioidiană Linea mylohyoidea - ce se extinde de la un punct aflat sub spinele mentoniere până la marginea anterioară a ramurii mandibulare posterior de ultimul dinte molar. Linia milohioidiană împarte fața internă a corpului mandibulei în două porțiuni: una deasupra acestei linii care corespunde cavității bucale, alta sub această linie care corespunde gâtului.

Înțelesul "mandible" în dicționarul Engleză

Pe linia milohioidiană se inserează mușchiul milohioidian Musculus mylohyoideus. Deasupra capătului posterior al liniei milohioidiană se inserează porțiunea milofaringiană Pars mylopharyngea a mușchiului constrictor superior al faringelui Musculus constrictor pharyngis superior.

Deasupra porțiunii mediale a liniei milohioidiene se află o depresiune triunghiulară - foseta sublinguală Fovea sublingualis - care găzduiește glanda sublinguală. Dedesubtul liniei milohioidiene, spre extremitatea posterioară, se află o altă depresiune, alungită - fosetă submandibulară Fovea submandibulari - care găzduiește glanda submandibulară. Mandible articulate inferioară[ mandible articulate modificare sursă ] Marginea inferioară a corpului mandibulei se extinde posterolateral de la simfiza mentonieră până la marginea inferioară a ramurii mandibulei.

Sinonimele și antonimele lower jaw în dicționarul de sinonime Engleză

De o parte și de alta a liniei mediane pe fața internă se află o depresiune - fosa digastrică Fossa digastrica - pe care se inserează porțiunea anterioară a mușchiului digastric Musculus digastricus. Lateral de fosa digastrică, se află un șanț determinat de trecerea arterei faciale.

Marginea superioară[ modificare modificare sursă ] Marginea superioară corespunde porțiunii alveolare a corpului mandibulei numită și procesul alveolar inferior.

  • MANDIBLE - Definiția și sinonimele mandible în dicționarul Engleză
  • Tratamentul cu artroză a medicamentelor
  • Pentru tratarea artrozei gleznei
  • Apasă pentru a vedea definiția originală «lower jaw» în dicționarul Engleză dictionary.
  • FRACTURILE MANDIBULARE
  • Articulațiile cresc fără durere
  • Boli articulare medicină veterinară

Pe partea liberă de sus a porțiunii alveolare se află arcada alveolară inferioară Arcus alveolaris mandibulae cu 16 alveole dentare Alveoli dentales mandibulae în care se află rădăcinile dinților inferiori. Rădăcinile dinților sunt fixate de alveole dentare prin intermediul periodontului numit și ligamentul alveolo-dentar sau ligamentul periodontal. Alveolele dentare sunt sunt separate între ele prin niște pereți osoși numiți septuri interalveolare Septa interalveolaria mandibulae.

Alveolele dentare sunt fie uniloculare, fie multiloculare după numărul rădăcinilor dinților. Alveolele dentare ale dinților incisivi, canini, premolari sunt uniloculare - conțin o singură rădăcină dentară.

Meniu de navigare

Alveolele dentare ale dinților molari sunt multiloculare - conțin 2 sau 3 rădăcini dentare, care sunt separate între ele prin septuri interradiculare Septa interradicularia mandibulae. Pe fața anterioară a porțiunii alveolare se află niște proeminențe verticale, numite eminențe alveolare Juga alveolaria mandibulaeacestea corespund reliefului alveolelor dinților frontali incisivi și canini care proemină în afară.

Pe partea posterioară a porțiunii alveolare a mandibulei, sub dinții molari și pe creasta buccinatorului ce se află posterior de ultimul molar pe porțiune inferioară a marginii anterioare a ramurii mandibulei se inserează mușchiul buccinator Musculus buccinator.

But I wanted to give it a kind of articulation Dar am vrut sa le dau o articulare The point of articulation shall then be lashed firmly to the ground. Punctul de articulare trebuie apoi fixat ferm la sol.

Ramurile mandibulei[ modificare modificare sursă ] Mandibula la om văzută lateral Ramurile mandibulei Ramus mandibulae sunt două lame de formă patrulateră, care se ridică oblic în sus și înapoi de o parte și de alta osteoartrita generalizata la extremitățile posterioare ale corpului mandibulei. Ramurile prezintă 2 fețe: laterală, medială, 4 margini: anterioară, posterioară, inferioară și superioară, 2 procese aflate pe marginea superioară: procesul coronoidian și procesul condilian.

Procesul condilian se articulează cu osul temporal formând articulația temporomandibulară.

Sinonimele și antonimele mandible în dicționarul de sinonime Engleză

Ramurile formează cu corpul un mandible articulate - unghiul mandibulei Angulus mandibulae. Valorile medii a unghiului mandibulei sunt de ° la vârsta de ani, ° la ani, ° la adult.

Pe vârful unghiului mandibulei se găsește un punct craniometric - gonion Gonion ce reprezintă punctul cel mai lateral, inferior și posterior al unghiului mandibulei.